monoel.nl

muziek project met jongeren

Wat is het doel van het project?

Jongeren met een problematische achtergrond middels het maken van muziek de mogelijkheid bieden tot zelfexpressie en groei.

Hoewel ervaring geen vereiste is, is het hebben van ‘een klik’ met muziek en de intentie hiermee iets te willen doen, dat wel. Het doel is een nummer te maken, spelen en opnemen in de studio. En het resultaat eventueel (online) delen of in een band verder uitwerken.

Muziek maken is een uitlaatklep voor gevoelens die uit alledaagse situaties voortkomen. Zonder er meteen woorden aan te geven, kunnen ervaringen geventileerd worden. Als ‘taal’ is muziek universeel.

De weg naar het doel – het maken van een song – is even belangrijk: het haalt jongeren uit hun dagelijkse patroon en biedt hen een voedingsbodem voor het ontwikkelen van talenten en ‘skills’.

Doordat jongeren ervaren dat ze iets wel kunnen, maakt het hun als mens sterker. Muziek maken brengt focus, is ontspannen en leerzaam. Bovendien is muziek een essentieel onderdeel binnen de cultuur van jongvolwassenen.

Voor wie is het project bedoelt?

Het uitgangspunt voor dit project is jongeren aan te spreken op wat ze kunnen, niet op wat ze (denken te) zijn.

Het project is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 29 jaar die moeite hebben met het vinden van aansluiting in de huidige maatschappij. Oorzaken hiervoor zijn divers, denk aan slecht functionerende gezinssituaties, verwaarlozing, mishandeling, persoonlijkheidsstoornissen, autisme of ADHD.

Over het algemeen zijn dit mensen met bijzondere gaven die niet of nauwelijks tot ontplooiing kunnen komen door de, vaak door hun ervaren, te hoge druk van buitenaf.

Ook hier heeft het samen maken van muziek een positieve invloed op bovenstaande veranderingen.

Waarom dit project ?

Als geen ander weet ik hoe het is om vanuit een moeilijke start iets van het leven te maken. Door ervaring en opgedane kennis kan ik me, middels muziek, met jongeren uit allerlei milieus en problematieken verbinden.

Door het beoefenen van muziek kon ik mijn gedachten op een constructieve manier kanaliseren. Tot op de dag van vandaag heeft dat een positieve invloed op de dagelijkse gang van zaken.

Vanaf mijn zestiende speel ik in verschillende bands. We speelden op ‘Nu of Nooit’, ‘de Grote Prijs van Nederland’, en op PinkPop. Op het ‘Festival GPNL’ werd ik uitgeroepen tot beste gitarist.

Verder heb ik meegewerkt aan het project ‘Young Pioneers’; daar werkte jongeren vanuit diverse achtergronden een jaar lang muzikaal samen om uiteindelijk een Cd op te nemen.

Daarnaast ben ik betrokken bij muzikale jongerenprojecten van ‘Stichting SOY’ en ‘In2YourPlace’.

Zelf ben ik nog steeds actief als muzikant en heb ik meer plezier dan ooit tevoren in dit vak. Ik vind het een geweldige uitdaging om dit plezier te delen met jongeren die moeite hebben met het vinden van hun weg in onze complexe maatschappij. En om samen vanuit niets, iets te maken.

Omschrijving van het project.

Jongeren die deelnemen aan het project kunnen beginnen met het opschrijven van hun (levens)verhaal.

Als ze een instrument bespelen en bekend zijn met akkoordenschema’s, beginnen we met het schrijven van een song. We gaan op jacht naar een couplet, refrein en -eventueel- de bridge.

Als ze minder bekend zijn met muzikale structuren, maken we spelenderwijs een schema. Ik laat ze ook zoveel mogelijk zelf spelen en zingen en als het stuk een bepaald arrangement verlangd, vul ik dat in. Door onder begeleiding aan een nummer te werken, leren ze structuur aan te brengen in een lied. In beide gevallen krijgen ze de verantwoordelijkheid voor het maken van hun song.

Het resultaat nemen we vervolgens op in de studio. Hier zijn microfoons, instrumenten en opnameapparatuur aanwezig. Ook is er de benodigde hardware om een professionele registratie van de uitvoering te maken en terug te beluisteren. Als het resultaat goed genoeg is, kan het op bijvoorbeeld Spotify, Facebook, SoundCloud enz. worden gedeeld.

In een later stadium worden verschillende deelnemers bij elkaar gezet. In Maastricht zijn op verschillende plekken repetitie ruimtes te huur waar een complete back line aanwezig is (versterkers, drumstel, zang installatie, dj-apparatuur).

De volgende stap is het vormen van een band om elkaars ideeën opnieuw te arrangeren en als groep uit te voeren. Op deze wijze leren jongeren samen te werken, andere stijlen te beheersen en naar elkaar te luisteren. Uiteindelijk vindt er een eind-presentatie plaats. We organiseren een optreden op een geschikt locatie.